LISE FRØLUND

Væver.Weaver

1.a_FFC3067

Et udstillingsprojekt af arkitekt Cecilie Bendixen, musiker Johan Segerberg og væver Lise Frølund
Intentionen med udstillingen Open Window Units udeklima – indevejr er at forbinde ude og inde.
Med udgangspunkt i materiale, lyd og rum (væv + musik + arkitektur), har vi frembragt værker, der er placeret inde, men handler om vejret udenfor – på den måde håber vi at forbindelsen mellem ude og inde øges.
Når vi oplever et rum – ude eller inde – opfatter vi det primært gennem syns- og høresansen. Vi ser og hører rummets størrelse, materialer og forløb. Til disse indtryk knyttes hukommelse om overfladernes materialitet og associationer til minder og forestillinger.
Værkernes udtryk er netop både visuelle og auditive. Værkernes auditive udtryk indvirker på oplevelsen af rummets materialitet og størrelse, idet værkerne er både lydabsorberende og lydgivende. Lydabsorptionen indikerer, at rummets materialer er porrøse og samtidig genskaber værkernes lydabsorberende virkning – i et vist omfang – uderummets frie akustik og påvirker oplevelsen af rummets størrelse og forløb. Værkerne udsender lyde og både lydene og værkernes visuelle billeder og former associerer til uderummets vejrlig.
Det er vores intention at kombinere visuelle og auditive sanseindtryk sådan, at udstillingsrummet opleves som lidt nærmere udeklimaet end sædvanligt. At skabe et idéelt rum, hvor væggenes funktion som ly- og lægivere består, men hvor deres hårde materialitet er visket ud.
Arkitekt og phd. Cecilie Bendixen2a.Postkortst+©rrelse (8)_FFC3140

De opsatte Open Window Units reducerer efterklangstiden i VIND til ca. halvdelen i frekvensområdet 500 – 4000 Hertz.
Det betyder i praksis, at man nu kan snakke sammen, selvom man står i hver sin ende af rummet_FFC3331IMG_20141018_170621

De opsatte Open Window Units reducerer efterklangstiden i VAND til ca. halvdelen i frekvensområdet 500 – 4000 Hertz.
Det betyder i praksis, at man nu kan snakke sammen, selvom man står i hver sin ende af rummet