LISE FRØLUND

Væver.Weaver

foto: Ole Hein Pedersen

0244

foto: Ole Hein Pedersen

Der er kommet nyt ryatæppe på gulvet i bryllupssalen i det fredede Århus Rådhus. Motiver, materialer, farver og strukturer er helt som det originale knapt 70 år gamle tæppe. Arkitekt Erik Møller tegnede tæppet, ligesom han også tegnede dét til byrådssalen og dét på borgmesterkontoret. Det formodes, at det var vævestuen Troba, der i sin tid ikke kun vævede det 250 m2 store gulvtæppe i byrådssalen, men også dette bryllupstæppe på bare 42,4 m2.
I september 2014 begyndte Anette Bendixen og Lise Frølund det store arbejde. Først var der opmåling og prøver, så blev den 22 meter lange og 2,54 meter brede hørkæde rullet på væven, og derefter stod de side om side og knyttede knuder og vævede mellemskud i det meste af et år. Efter nedklipningen fra væven var der to 8,40 meter lange baner, som skulle sys sammen og to godt 5 meter lange kanter, der skulle flettes. I oktober 2015 blev det 130 kg tunge tæppe rullet ud, og nu kan brudeskoene igen gå på et blødt og langluvet tæppe helt som i rådhusets tidlige år.

Aarhus Town Hall, protected under the National Trust, has got a new Rya carpet for the Wedding Hall. Motifs, materials, colours and structures are exactly the same as those of the original, nearly 70 year old carpet. Architect Erik Møller designed the carpet as he did those of the Council Hall and the Lord Mayor’s office. Presumably, it was the weaving workshop, Troba, which back then not only produced the Council Hall carpet (250 square metres) but also the Wedding Hall carpet (42.4 square metres).
In September 2014 Annette Bendixen and Lise Frølund set to work on the big assignment. In the beginning it was measurement and samples, and then the 22 metre long and 2.54 metre wide warp was mounted on the loom. Subsequently, for the better part of a year the two weavers stood there side by side tying knots and weaving wefts in between. Finally, the two lengths of 8.40 metres were to be sewn together, and two fringes of a bit more than five metres were to be plaited. In October 2015 the carpet, weighing approx. 130 kilos, was unrolled and wedding shoes could once again step on a soft, long-piled carpet like in the very early days of the Town Hall.

1245678911121314

0280

foto: Ole Hein Pedersen